qaraqalpaq qosiqlari

KRP Ha'zirgi mende bar Qaraqalpaqsha qosiqlar (komputer formatindag'i) mina jerge qoyilg'an, egerde kimde-kim jane qosiq qospaqshi bolsa mag'an xabarlassin (iltimas). Qosiqlardin' tekstleri (lyrics), qosiqshilardin' suwretleri bolsa mag'an jibersen'iz usi jerge qosip qoyiwim mumkin. Usi betti ja'ne de jaqsilaw boyinsha pikirler bolsa da aytsan'iz boladi. (Berdaq)
ENG Do you understand Karakalpak? But to listen the music you do not have to understand the words of the song, but you have to feel them. So, listen these Karakalpak music here and see what you feel...

Sani Qosiqshi yaki gruppa Qosiqtin' ati
1

Alisher Allambergenov

Ahiw-zarim

2 Alisher Allambergenov Aytalmasam ashiqlig'imdi
3 Alisher Allambergenov Baralmadim qasin'a
4 Alisher Allambergenov Eslep tur meni
5 Alisher Allambergenov Nazlarin'
6 Alisher Allambergenov Qaraqalpaqpan
7 Dalibay Ma'mbetmuratov Keldin'
8 Dalibay Ma'mbetmuratov Intizar etti (sipati to'men)
9 Dalibay Ma'mbetmuratov Qaylardasan' (sipati to'men)
10 Da'ryabay Sag'inaman
11 Maqset O'temuratov Menin' go'zzalim
12 Maqset O'temuratov Qaraqalpaq perzentimen
13 Maqset O'temuratov Suyip qaldim
14 Mirzagu'l Sapaeva O'zbekistan watanim
15 Mirzagu'l Sapaeva Suyiklim menin'
16 Mirzagu'l Sapaeva O muhabbat (sipati to'men)
17 Shimbay Shayhana topari Analar
18 Shimbay Shayhana topari Jandirma
19 Shimbay Shayhana topari Minavar
20 Shimbay Shayhana topari Orinla a'rmanimdi
21 Qiz-jigitler topari Aytis
22 Na'ma'lim birew Qizim